flash.Commands


Til venstre finder du en oversigt med spørgsmål og links, til de forskellige Commands du kan downloade.


Hvad er Commands?

Commands er macro lignende programmer, der er skrevet med sproget JavaScript Flash eller JSFL, som det generelt forkortes til. Disse programmer kan udføre simple funktioner, som f.eks. at oprette en tween på et movieclip, eller lidt mere tidskrævende ting, som f.eks en animation af forskellige movieclips der kommer ind og ud på scenen. Når du har kørt en Command, vil din tidslinie indholde den udførte animation, som du så kan rette efter behag.


Hvordan installerer jeg disse Commands i Flash?

Hver Command forklaring har et download link med en ZIP fil.Når filen er på din computer, skal du dobbelt-klikke på den for at pakke den ud. Herefter dukker en MXP fil op, som du også skal dobbelt-klikke på. Så åbner programmet Adobe Extension Manager med et copyright vindue, som du selvføgelig læsser igennem. Når du er færdig trykker du på Accept knappen. Så er udvidelsen installeret.
Hvordan fjerner jeg en Command?

Du åbner programmet Adobe Extension Manager, vælger den Command du ønsker at fjerne, og øverst i vinduet trykker på Delete knappen.


Hvordan bruger jeg Commands i Flash?

Start med at åbne et nyt dokument i Flash. Opret en graphic eller movieclip og vælg Commands i hovedmenuen. Vælg så den Command du vil bruge.


Hvor på min computer findes de Commands jeg har installeret?

De findes på Users/sst/Library/Application Support/Adobe/Flash CS3/en/Configuration/Commands.


Hvad er en MXP fil?

En MXP er et arkiv i stil med en ZIP fil. Den indholder alle de dele, som Flash bruger til at vise dig en Command. Når arkivet er udpakket og installeret, så bliver en JSFL og eventuelle XML og SWF filer lagt i Commands mappen, så Flash programmet kan se dem. Når du så vælger en Command, er det JSFL filen der åbnes, og den kalder på en XML fil (hvis der skal vises en menu) og en SWF fil (hvis der skal vises et preview).


Hvordan laver jeg en MXP fil?

For at lave en MXP fil skal du først lave en MXI fil (se spørgsmålet om MXI filer). Så dobbelt-klikker du på MXI filen og Adobe Extension Manager åbner og spørger hvor du ønsker at gemme MXP arkivet.


Er der noget jeg skal tage hensyn til når jeg bruger en Command?

Jep, det er der faktisk.


Hvor finder jeg versionsnummeret på en Command?

Det gør du ved at åbne programmet Adobe Extension Manager. I vinduet kan du se hvilke Commands du har installeret og deres versionsnummer.


Text Effect 1 (version 1.0.1)

Tekst effekt hvor bogstaver kommer ind på scenen enkeltvis, indtil de danner en sætning.


Hvad du skal gøre

Du skal lave et tekstfelt. Størrelsen og typen på teksten er op til dig. Konverter tekstfeltet til et symbol (movieclip eller graphic). Placer det på din scene, tryk på symbolet og vælg menuen Commands > Tekst Effect 1.


Palettens muligheder

Her følger en oversigt over de forskellige indtastningsmuligheder du kan vælge:


Folder Name Navnet på folderen, der oprettes i biblioteks-paletten. Denne folder indholder alle de symboler, som bruges i effekten. Ønsker du at slette effekten, kan du slette denne mappe. Symbolet, som du bruger til at lave denne effekt bliver ikke berørt af denne handling. Navnet på folderen bruges også til at navngive symbolet (med et underscore foran), som indholder den færdige effekt. Symbolet "_textInput" indholder en oversigt over de tal du har brugt i effekten.


Start Alpha Alfa værdien af symbolet, i det øjeblik effekten starter. Den indtastede værdi bruges også i slutningen af effekten.
Start Symbol Width Vertikal størrelse i procent af symbolet, i det øjeblik effekten starter. Den indtastede værdi bruges også i slutningen af effekten.
Start Symbol Height Horizontal størrelse i procent af symbolet, i det øjeblik effekten starter. Den indtastede værdi bruges også i slutningen af effekten.
Tween Length Antal frames der bruges til at lave tween-effekten. Den indtastede værdi bruges også i slutningen af effekten.
Time on Scene Den tid som symbolet befinder sig på scenen, uden at bevæge sig.
Fly Out Ending Denne indstilling afslutter effekten, som den startede.
Fade Ending Denne indstilling afslutter effekten ved at fade ud.
Preview vinduet Ved at trykke på dette vindue, vises et preview på en af de to afslutsnings muligheder. Når du har besluttet hvilken afslutning du skal bruge, skal du vælge en af de to tidligere nævnte knapper.


Spørgsmålstegnet i Preview vinduet Ved at trykke på dette symbol åbnes denne side.


Text Effect 2 (version 1.0.1)

Tekst effekt hvor lyse områder kører i kanten af bogstaver.


Hvad du skal gøre

Start med at have en mørk baggrund. Med en lys baggrund, kan du næsten ikke se hvad der sker. Du skal lave et tekstfelt. Størrelsen og typen på teksten er op til dig. Konverter tekstfeltet til et symbol (movieclip eller graphic). Placer det på din scene, tryk på symbolet og vælg menuen Commands > Tekst Effect 2.


Palettens muligheder

Her følger en oversigt over de forskellige indtastningsmuligheder du kan vælge:


Folder Name Navnet på folderen, der oprettes i biblioteks-paletten. Denne folder indholder alle de symboler, som bruges i effekten. Ønsker du at slette effekten, kan du slette denne mappe. Symbolet, som du bruger til at lave denne effekt bliver ikke berørt af denne handling. Navnet på folderen bruges også til at navngive symbolet (med et underscore foran), som indholder den færdige effekt. Symbolet "_textInput" indholder en oversigt over de tal du har brugt i effekten.


Effect Length Antal frames som lyseffekten bruger på at passere fra start til slut gennem tekstsymbolet. Standard indstillingen er 20 frames.
Time After Effect Tid i frames som teksten findes på scenen efter at lyseffekten har passeret den. Standard indstillingen er 50 frames.
Stroke on Text Tykkelsen på lyseffekten. Standard indstillingen er 1 pixels.
Gradient Height Højden på den firkant der indholder toneforløbet, som er basis for lyseffekten. Hvis du vælger at dreje firkanten, skal du gøre denne egenskab større. Standard indstillingen er 100 pixels.
Gradient Width Bredden på den firkant der indholder toneforløbet, som er basis for lyseffekten. Standard indstillingen er 100 pixels.
Gradient Rotation Start Rotation af den første firkant der indholder toneforløbet. Standard indstillingen er 0 grader.
Gradient Rotation End Rotation af den sidste firkant der indholder toneforløbet. Standard indstillingen er 0 grader.
Gradient End Extra Placement Placeringen af den sidste firkant med toneforløb i forhold til afslutningen af teksten. Denne egenskab skal du gøre større, hvis du vælger at dreje den sidste firkant, ellers stopper lyseffekten før afslutningen af teksten. Standard indstillingen er 100 pt fra tekstens afslutning.
Preview vinduet Her vises et preview af den samlede animation, med de forudindstillinger du kan se i vinduet.


Spørgsmålstegnet i Preview vinduet Ved at trykke på dette symbol åbnes denne side.


Text Effect 3 (version 1.0.1)

Tekst effekt hvor bogstaver vælter ned på scenen enkeltvis, indtil de danner en sætning.


Hvad du skal gøre

Du skal lave et tekstfelt. Størrelsen og typen på teksten er op til dig. Konverter tekstfeltet til et symbol (movieclip eller graphic). Placer det øverst og udenfor din scene. Tryk på symbolet og vælg menuen Commands > Tekst Effect 3.


Palettens muligheder

Her følger en oversigt over de forskellige indtastningsmuligheder du kan vælge:


Folder Name Navnet på folderen, der oprettes i biblioteks-paletten. Denne folder indholder alle de symboler, som bruges i effekten. Ønsker du at slette effekten, kan du slette denne mappe. Symbolet, som du bruger til at lave denne effekt bliver ikke berørt af denne handling. Navnet på folderen bruges også til at navngive symbolet (med et underscore foran), som indholder den færdige effekt. Symbolet "_textInput" indholder en oversigt over de tal du har brugt i effekten.


Frames Before Next Symbol Afstanden mellem det første symbol i et lag og det første symbol på det efterfølgende lag. Denne afstand gælder også for afslutningen af animationen. Standard indstillingen er 5 frames.


Shorten Ending Forkorter afslutningen af animationen. Hvert lag afsluttes med en indbyrdes afstand bestemt af det tal du indtastede under "Frames Before Next Symbol". Det tal du angiver her, vil blive trukket fra den tidligere nævnte værdi. Standard indstillingen er 2 frames.


Time on Scene per Symbol Antal frames som det enkelte symbol findes på scenen uden at være i bevægelse. Det samlede tid en animation vil være på scenen ved brug af standard indstillingerne regnes ud på følgende måde: Første bogstav findes på scenen i 90 frames. Næste bogstav findes også på scenen i 90 frames, men de to bogstaver findes kun sammen på scenen i 85 frames (90 frames minus de 5 frames, som kommer fra "Frames Before Next Symbol"). For hver ekstra bogstav trækkes, i dette tilfælde, 5 frames fra. Standard indstillingen er 90 frames.


Disappearing Ending Denne indstilling afslutter effekten, som den startede.
Fade Disappearing Ending Denne indstilling afslutter effekten ved at fade ud.
Preview vinduet Ved at trykke på dette vindue, vises et preview på en af de to afslutsnings muligheder. Når du har besluttet hvilken afslutning du skal bruge, skal du vælge en af de to tidligere nævnte knapper.


Spørgsmålstegnet i Preview vinduet Ved at trykke på dette symbol åbnes denne side.


Text Effect 4 (version 1.0.1)

Tekst effekt hvor bogstaver kommer ind på scenen enkeltvis, indtil de danner en sætning. På vej ud laver de en eksplosionsagtig effekt. Afslutningen på effekten vil altid være forskellig, selvom du vælger de samme tal, da programmet finder et tal mellem dem du har valgt.


Hvad du skal gøre

Du skal lave et tekstfelt. Størrelsen og typen på teksten er op til dig. Konverter tekstfeltet til et symbol (movieclip eller graphic). Placer det på din scene, tryk på symbolet og vælg menuen Commands > Tekst Effect 4.


Palettens muligheder

Her følger en oversigt over de forskellige indtastningsmuligheder du kan vælge. For at få mest ud af disse forklaringer, start med at prøvekøre denne command på et symbol. Når effekten er afsluttet, dobbelt-klik på effekt-symbolet i dit bibliotek for at se tidslinien. Med den på din skærm, kom tilbage til denne side og læs videre.
Folder Name Navnet på folderen, der oprettes i biblioteks-paletten. Denne folder indholder alle de symboler, som bruges i effekten. Ønsker du at slette effekten, kan du slette denne mappe. Symbolet, som du bruger til at lave denne effekt bliver ikke berørt af denne handling. Navnet på folderen bruges også til at navngive symbolet (med et underscore foran), som indholder den færdige effekt. Symbolet "_textInput" indholder en oversigt over de tal du har brugt i effekten.


Length on Timeline Antal frames som symbolet bruger på at komme ind på scenen. Standard indstillingen er 15 frames.


Time on Timeline Antal frames som det sidste ankommet symbol findes på scenen uden at være i bevægelse. Standard indstillingen er 10 frames.


Empty Frames Startafstanden i frames mellem de forskellige symboler. Standard indstillingen er 1 frame.


End Frames Antal ekstra frames som lægges til det øverste symbol der afsluter effekten. Denne symbol har 6 frames som standard, så hvis du vælger at skrive 5, vil det samlede antal frames komme op på 11. Resten af symbolerne har en frame længde der er tre frames større end det forrige symbol. Standard indstillingen er 5 frames.


Scale X Max. og Min. Vertikal skalering af den enkelte symbol i eksplosionsdelen. Effekten vælger en værdi mellem de to tal du skriver i disse felter.
Scale Y Max. og Min. Horizontal skalering af den enkelte symbol i eksplosionsdelen. Effekten vælger en værdi mellem de to tal du skriver i disse felter.
Rotation Max. og Min. Drejning af den enkelte symbol i eksplosionsdelen. Effekten vælger en værdi mellem de to tal du skriver i disse felter.
X Max. og Min. Vertikal placering af den enkelte symbol i eksplosionsdelen. Effekten vælger en værdi mellem de to tal du skriver i disse felter.
Y Max. og Min. Horizontal placering af den enkelte symbol i eksplosionsdelen. Effekten vælger en værdi mellem de to tal du skriver i disse felter.
Skew X Max. og Min. Vertikal forvrængning af den enkelte symbol i eksplosionsdelen. Effekten vælger en værdi mellem de to tal du skriver i disse felter.
Skew Y Max. og Min. Horizontal forvrængning af den enkelte symbol i eksplosionsdelen. Effekten vælger en værdi mellem de to tal du skriver i disse felter.
Ease Start Easing brugt på animationen hvor teksten kommer ind på scenen.


Ease Slut Easing brugt på eksplosionsdelen som afslutter denne effekt.


Preview Preview på animationen.


Spørgsmålstegnet i Preview vinduet Ved at trykke på dette symbol åbnes denne side.